Barion Pixel
2019. jún 25. A Prelude workshopokról bővebben:

A programra csak előzetes jegyvétellel lehet regisztrálni, nincs helyszíni jegyárusítás!

A jegyvétellel történik a regisztráció, melynek része a workshopok kiválasztása. A workshopokból egy délelőttit és egy délutánit, összesen két workshopot lehet választani.

A workshopok helyszíne: Kékvölgy Általános Iskola és AMI, 2009 Pilisszentlálszó, Hrabina utcai új Iskolaépület

9:30-13:00 Orna Ben Dor: “Ne öld meg a Hírhozót!” – Az érzelmek átalakítása karmikus tudattá

Életeseményeink egyrészt magából az eseményből, másrészt az általunk hozzá kapcsolt értelmezésekből állnak. Életünk első felében lényeges, hogy a történéseket szubjektíven ítéljük meg. Ez nem más, mint kognitív félreértelmezés, és leginkább akkor kap teret, amikor fájdalmas, szenvedést okozó eseménnyel van dolgunk. A kognitív félreértelmezés “karmikus kiigazítást” követel, amire akkor kerülhet sor, amikor sikerül objektivizálni a történteket. Amint a folyamatot objektíven ki tudjuk elemezni az „Én” szemszögéből, akkor születik meg az igazságlátásunk.

Ez a workshop, a résztvevők biográfiai eseményeire építve, utakat mutat a kognitív félreértelmezések kijavításához.

A módszer az izraeli “Hotam School for Biographical Counselling and Work with Karma” munkatársa által kutatott és kidolgozott út; ő maga alapítója és vezetője az iskolának, sok éve kutatja, fejleszti és tanítja a Karma és a Biográfia összefüggéseit világszerte.

9:30-13:00 Christine Gruwez: “Emberré válni: egy maniheus megközelítés” 

Önmaga keresése útján az ember újra és újra megkísérelte úgy definiálni önmagát, mint aki a Fény és a Sötétség között áll. Fénylény vagyok-e? Ha igen, mit jelent bennem a Fény? Vagy, ahogy a gnosztikus áramlatok gyakran feltételezték, a Sötétségből születtem-e? És ha igen, mit jelent bennem a Sötétség?

Fény és Sötéség, Jó és Rossz, elválaszthatatlanok egymástól. Egyik nem létezhet a másik nélkül. Rudolf Steiner értette, hogy egyik sem elsődlegesebb a Fény és a Sötét, a Jó és a Rossz közül. Mindegyiknek megvan a a maga létjogosultsága. Ettől a felismeréstől ihletve van lehetősége mindegyikünkek megtalálni a saját helyét: középen, a Fény és a Sötét között, a mintegy választásként, mintegy jövőbe mutató lehetőségként. 

9:30-17:00 Rinke Visser & Josien de Vries: “Biográfiai munka és Waldorf oktatás: termékeny szinergiák. Hogyan tovább?”

Ezt a kérdést saját élettapasztalatainkon keresztül fogjuk vizsgálni, kutatni. A válaszokat meg kell még találnunk, ehhez pedig szükség lesz a kreativitásunkra!

Erre a keresésre elsősorban egykori Waldorf diákokat, tanárokat, szülőket és biográfiai munkát végző kollégákat várunk olyanokat, akiket érdekel az oktatás. Kiindulási pontunk: életünk egy létesülési út. Születésünkkel kezdődik, de ez csak az első a vélhetően számos kezdőpillanat között egész életünk viszonylatában. Pillanatok, amikor újra “kitaláljuk” magunkat, kezdőpontok, választások, felelősségvállalás…mind részei a saját utunknak. A Waldorf oktatás arra lett kitalálva, hogy ezt a létesülési folyamatot támogassa. Ez annyit jelent, mint kapcsolódni önmagunkhoz és a körülöttünk lévő világhoz annak minden változatos kihívásával együtt annak érdekében, hogy legtöbbet hozhassuk ki a Földön töltött időnkből, hogy megtaláljuk az utunkat, a küldetésünket, a sorsfeladatunkat…Hogyan tud a biográfiai munka hozzájárulni ehhez a folyamathoz? Nem lenne-e nagyszerű, ha sikerülne új meglátásokra, perspektívákra, és lehetőségekre bukkanni?

15:30-18:30 Tomoko Kawashima: Biográfiai munka a vállalati szférában és egy konkrét japán kezdeményezés bemutatása

Ez a workshop elsősorban vállalkozóknak, a vállalati szféra világa iránt érdeklődő fiataloknak, coachoknak és szervezetfejlesztő szakembereknek szól. Pont azért, mert szélesebb érdeklődő réteget szólít meg, a helyszín Budapesten lesz.
Egy általános biográfiai munka bevezető rész után, a workshop vezetője interaktív formában osztja meg tapasztalatait arról, hogy a coaching és a biográfiai munka összekapcsolása hogyan vezetett mélyebb önismerethez és az önmenedzsment képességek növeléséhez egy IT nagyvállalaton belül.

Röviden bemutatja következő japán projektjét is: arra keresi a választ, hogy az ottani öregotthonok jövőjét hogyan változtathatja meg az, ha a biográfiai munkát felhasználják az ottlakók életútjának, valamint életük értelmének jobb megértésére.

15:30-18:30 Philip Jacobsen: A temperamentum – az ember küldetésének alapvető eleme

Az inkarnáció egyik magunk által választott eleme az étertest szerkezetét meghatározó temperamentum. Ez befolyásolja a testet (a test alakját, a testtartást, az arcfelépítést, a járást, a mozgást) és a lelket (viselkedést). A személyiséggel szemben, amely azt határozza meg inkább a viselkedésünkben, hogy “mit” (szándékok, célok, ideálok), a temperamentum inkább a “hogyan”-t befolyásolja. A konfliktusok jelentős részét a különböző temperamentumokból fakadó félreértések okozzák. Ezek megoldhatók vagy kivédhetők, ha tisztában vagyunk a temperamentumokkal. Az ember küldetésének megfelelően választ temperamentumot magának, egyrészt mint forrás amelyen keresztül hozzájárulhat a világ és az emberiség fejlődéséhez (ez az életküldetés külső oldala), másrészt mint tanulási feladat, amelyben kríziseken és konfliktusokon keresztül kell az egyensúlyhoz eljutnunk és leküzdenünk a temperamentum egyoldalúságát (ez az életküldetés belső oldala). Saját temperamentumunk azonosítása és az általa okozott krízisek és konfliktusok megértése révén megsejthetjük életfeladatunkat.

Kapcsolat:

Ha a Prelude-öt vagy a biográfiai munkát illetően kérdésed merült fel, írj nekünk és rövidesen válaszolunk!